سیاست miniing جدید indoneisa شرکت های استخراج معدن بوکسیت